Foto Copyright AA LIPA d.o.o.
   
   
E
 
 
 
 
 
 
 
NAJPOMEMBNEJŠE REGISTRIRANE DEJAVNOSTI DRUŽBE:

- Dajanje nastanitvenih zmogljivosti za krajši čas (prenočišča)
- Oddajanje sob / ležišč za daljši čas (30 dni ali več)
- Poslovanje z lastnimi nepremičninami
- Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi (upravljanje objektov)
- Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami
- Računovodske in knjigovodske storitve ter davčno svetovanje
- Podjetniško in poslovno svetovanje
- Popravila hišnih elektro inštalacij, vodovoda in centralnega ogrevanja
- Čiščenje stavb – notranje čiščenje
 
     
       
     

 

 
     
    DRUGI POMEMBNI PODATKI:
Poslovni račun pri NLB št. : 02085-0016689894, davčna številka: SI67353452, osnovni kapital: 136.079 €,
družba je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani v registrskem vložku št. 1/01479/00.